Ako sa stať našim klientom

Podmienky prijatia do nášho zariadenia:

-Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu pre zariadenie pre seniorov alebo zariadenie opatrovateľskej služby

-vyplnená Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby – priložená nižšie

Žiadosť o poskytnutie služby

Zoznam odporúčaných vecí pri príjme

Cenník SenDom – ZpS

Cenník SenDom – ZOS