Náš tím

O klientov nášho zariadenia sa stará láskavý, odborný, kvalifikovaný personál s rešpektom a úctou:

  • vrchná sestra − zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť
  • sociálna pracovníčka − zabezpečuje aktivizáciu a záujmovú činnosť, sociálnu rehabilitáciu
  • opatrovateľky − zabezpečujú pomoc pri úkonoch sebaobsluhy
  • pomocný personál − zabezpečuje čistotu priestorov, bielizne a šatstva

Lekársku starostlivosť zabezpečujú zazmluvnení a dohodnutí lekári:

  • praktický lekár + internista − 1-krát týždenne
  • psychiater − 1-krát mesačne
  • neurológ, urológ, ortopéd a ďalší odborní lekári − podľa potreby.

U nás sa okrem slovenského jazyka dohovoríte aj maďarsky, nemecky a anglicky.