DAR DOMOVU SENIOROV

Budeme veľmi potešení za akýkoľvek poskytnutý finančný i vecný dar.

Dary budú použité na účel realizovania spoločenských aktivít a akcií pre prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení, na skvalitnenie podmienok a prostredia v ktorom žijú.

Na poskytnutý dar uzatvoríme darovaciu zmluvu s uvedením konkrétneho druhu daru a účelu jeho použitia.

Finančný dar je možné poukázať na číslo účtu zariadenia: SK65 0200 0000 0040 0001 7556