Stravovanie

V zariadení SenDom poskytujeme celodenné stravovanie pre prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení. Stravu pripravujeme v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a výšku stravnej jednotky.
Celodenná strava pre prijímateľov pozostáva z raňajok, desiaty, obedu, olovrantu a večere. Pre diabetikov sa podáva aj druhá večera.
Hlavné denné jedlá sa pripravujú pre štyri druhy stravy:

  • racionálna strava-pre stravníkov bez zdravotného obmedzenia
  • diétna strava-pre stravníkov s problémami tráviaceho traktu
  • diabetická strava-pre stravníkov s diagnózou diabetes
  • kašovitá strava-pre stravníkov s problémami prehĺtania

Ak to vyžaduje zdravotný stav prijímateľa sociálnych služieb stravu podávame v upravenej forme – krájanú , mletú, mixovanú.
V prípade potreby opatrovateľky pomáhajú pri podávaní stravy a kŕmení. Samozrejmosťou je starostlivosť o dodržiavanie denného pitného režimu.
Pri skladbe jedálneho lístka sa kladie dôraz na pestrosť stravy, sezónnosť potravín, ich energetickú a biologickú hodnotu, denný prídel ovocia a zeleniny.
Technologické postupy prípravy potravín sú ošetrené systémom kritických bodov /HACCP/, podľa skupín pokrmov, s cieľom minimalizovať riziko ohrozujúce nezávadnosť podávaných pokrmov.
Stravovacia prevádzka je organizovaná tak, aby pripravované pokrmy boli zdravotne neškodné, kvalitné, nutrične vyvážené a k s pokojnosti prijímateľa.
Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť vyjadrovať sa ku kvalite a množstve stravy.
Aktuálny jedálny lístok je vyvesený na nástenke v jedálni.

 

Jedálny lístok