Prečo my

Dôvody prečo si vybrať práve SenDom

Starostlivosť 24 hodín denne poskytovaná s úctou a rešpektom

Empatický prístup kvalifikovaného personálu k našim seniorom

Najnovšie nástroje, metódy a techniky v starostlivosti o seniorov

Dôsledné dodržiavanie ľudských práv

Osobný prístup k seniorom podľa ich individuálnych potrieb

Moderné zariadenie s bezbariérovým prístupom umiestnené v tichom prostredí obce Blatné s ľahkou dostupnosťou