Starostlivosť prijímateľov sociálnej služby

Starostlivosť o seniorov zaisťuje multidisciplinárny tím zložený zo zdravotníckych pracovníkov, opatrovateľov a sociálnej pracovníčky. Zázemie pre nich vytvárajú pracovníci prevádzkového úseku (údržba, upratovanie), ekonomický úsek. Cennými a žiadanými členmi tímu sú tiež dobrovoľníci.

Lekársku starostlivosť zabezpečuje praktický lekár. Do zariadenie dochádza jedenkrát týždenne a podľa potreby na zavolanie. Zo špecialistov dochádza do nášho zariadenia psychiater, internista, neurológ a urológ. Ďalšia odborná starostlivosť je zabezpečovaná odvozom seniorov do odborných ambulancií.