Ubytovanie

KAPACITA

Celková kapacita zariadenia SenDom – domova pre seniorov je v súčasnej dobe 34 lôžok, z toho 26 v  „zariadení pre seniorov“ a v „zariadení opatrovateľskej služby“ 8 lôžok.

FORMA UBYTOVANIA

Ubytovanie je poskytované v 8 jednolôžkových izbách a 13 dvojlôžkových vybavených vlastným sociálnym zariadením. Obyvateľom sú k dispozícii spoločné priestory:

  • jedáleň
  • spoločenský priestor
  • dvor so záhradou
  • kuchynka pre seniorov

VLASTNÉ SPOTREBIČE

Všetky izby sú vybavené televízorom s káblovou televíziou. Obyvatelia majú možnosť používať na izbách vlastný rozhlasový prijímač.

VLASTNÉ ZARIADENIE

Zariadenie SenDom – je ústretové a v rámci možností umožňuje obyvateľom zariadiť si svoje územie podľa vlastného priania a vkusu, ide najmä o osobné veci klienta (obrázky, spomienkové predmety a pod.) s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť klienta, jeho spolubývajúceho, alebo majetok zariadenia.